Signup for free

https://pay.sn/
           เงื่อนไขการใช้บริการ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ได้ถูกสรุปแบบย่อเพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คุณจะต้องยินยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด ด้วยการคลิกถูกที่ตัวเลือก "ยอมรับ" เพื่อดำเนินการในลำดับต่อไปนี้

           1.คุณสมบัติของร้านค้า - ไม่ดำเนินธุรกิจหรือจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรม อาทิ การพนัน สื่อลามก เหล้า ยาเสพติด สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ยา(ผิดกฎหมายบางประเทศ) - ธุรกิจจำหน่ายอาหารเสริม เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ ทีมงานจะตรวจสอบเป็นพิเศษและอนุมัติในเฉพาะรายที่สินค้าได้รับการรับรองจาก อย. หรือหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
           * ถ้าตรวจพบภายหลังว่าร้านค้าแอบดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ เราจะปิดร้านค้านั้นๆ อายัดเงินรายได้ทั้งหมด และแจ้งความดำเนินคดีทางกฎหมายทันที

           2. ข้อตกลงการโอนยอดรายได้ - ระบบจะสรุปยอดการรายได้ของร้านค้าประจำวันที่ 1-15 และ 16-31 ของแต่ละเดือน โดยโอนยอดรายได้จำนวนดังกล่าว หลังจากหักค่าธรรมเนียมให้แก่ร้านค้าทุกวันที่ 25 และวันที่ 10 ของเดือนถัดไปโดยการนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านค้าแจ้งมา