ติดต่อเรา

บริษัท เพย์ โซลูชั่น จำกัด

เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 02-515-2324, 095-372-2151, 095-372-2152, 095-372-2153, 095-372-2154

อีเมล : sale.paysolutions@tarad.com