ค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินออนไลน์

บริการ
บัตรเครดิต/บัตรเดบิต (Visa, MasterCard, UnionPay, JCB)
ผ่อนชำระ
เคาท์เตอร์
บัตรอเมริกันเอ็กเพรส
อินเทอร์เน็ต แบงค์กิ้ง
พร้อมเพย์
วีแชทเพย์
อาลีเพย์

เงื่อนไขการรับเงิน

ร้านค้าจะต้องส่งเอกสารตามจำนวนเงินที่ต้องการรับต่อรอบการโอน ดังนี้

เอกสาร ระดับ 1
ยอดเงิน 5,000 บาท
ระดับ 2
ยอดเงิน 5,000 บาทขึ้นไป
Facebook Account (เป็นสมาชิกไม่ต่ำกว่า 30วัน)
สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาหนังสือเดินทาง/สำเนาใบอนุญาติทำงาน กรณีนิติบุคคล: หนังสือรับรองบริษัท, ภพ.20
สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
หนังสือสัญญาไทยอีเพย์, หนังสือสัญญากสิกรไทย  
รูปถ่ายตัวอย่างสินค้า และ/หรือบริการ
  • ยอดขั้นต่ำในการรับเงิน 5,000 บาทต่อรอบการโอน
  • ส่งเอกสารได้ที่ support@thaiepay.com หรือ Fax: 02-5414098
  • *บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินคืนให้กับทางร้านค้าหลังจากได้รับเอกสารการสมัครครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
ดาวน์โหลดเอกสาร

รอบการโอน

สรุปยอดรายได้ทุกๆ 15 วัน แล้วโอนยอดรายได้หลังจากหักค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีของร้านค้าตามรอบการโอน ดังนี้

  • วันที่ 1 - 15 สรุปยอดทุกวันที่ 20 โอนเงินคืนทุกวันที่ 25
  • วันที่ 16 - 30 สรุปยอดทุกวันที่ 5 - 6 โอนเงินคืนทุกวันที่ 10

การเพิ่มความถี่ในการรับเงินรายได้

ไทยอีเพย์ได้มีนโยบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง การรับเงินรายได้ร้านค้า กล่าวคือ ร้านค้าที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ สามารถแจ้งขอปรับการรับเงินรายได้เป็นราย 15 วันหรือ รายสัปดาห์

    1. ร้านค้าที่ใช้บริการไทยอีเพย์มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
    2. ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฎิเสธการชำระเงินจากลูกค้า (Charge Back)
    3. หากมีรายได้รวมมากกว่า 100,000 บาท/เดือน สามารถขอปรับการรับเงินเป็นราย 15 วันได้
    4. หากมีรายได้รวมมากกว่า 500,000 บาท/เดือน สามารถขอปรับการรับเงินเป็นรายสัปดาห์ได้

ตัวอย่าง

ร้านค้าของคุณมียอดเงินรายได้รอบ วันที่ 1-15 ของเดือนมกราคม เป็นเงิน 10,000 บาท

กรณี ร้านค้าเป็นผู้รับค่าธรรมเนียม 3.60%

ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมที่ต้องหักออก 10,000 x 3.60% = 360 บาท + (Vat 7%) 25.20 บาท รวมค่าธรรมเนียมที่หัก = 385.20 บาท ยอดคงเหลือ 9,614.80 บาท ซึ่งยอดเงินนี้จะถูกโอนเข้าบัญชีของร้านค้าในวันที่ 25 มกราคม

             - ค่าธรรมเนียมคืนเงิน 300 บาท/รายการ (หากรายการชำระเงินนั้นเกิน 7 วัน
             * ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 12 - 20 บาท (ยอดโอนไม่เกิน 2,000,000 บาท/ครั้ง)

แห่งแรกของเอเชีย

สมัครฟรี! ง่ายๆ ก็ทำให้คุณสามารถรับเงินลูกค้าทั่วโลกได้ทันที รีบสมัครจองชื่อร้านค้าคุณก่อนที่จะมีคนอื่นมาแย่งชื่อของคุณไป

สมัครบริการ ฟรี!