creationthai

Creationthai dot COM เป็น Web Site สำหรับการซื้อ - ขายสินค้า IT ซึ่งดำเนินการและบริหาร โดยบริษัท เบลสด์ เวย์ จำกัด ผู้จำหน่ายสินค้า IT ที่มีความหลากหลายในประเภทของสินค้า และหลากหลาย Brand พร้อมการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดตั้งขึ้น เมื่อเดือนมิถุนายน 2538 ด้วยทุนดทะเบียน 2 ล้านบาท ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 41 ซอยประวิทย์และเพื่อน2 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.0-2742-4250-1 โทรสาร.0-2748-8472

วัตถุประสงค์ของบริษัท..... เพื่อ ดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า และให้คำปรึกษาทางด้านระบบ พร้อม ๆ ไปกับการให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ภายใต้แนวคิดการ บริหาร "สินค้าดี ราคาดี ฟรีจัดส่ง" ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด creationthai.com เป็น Web Site ที่รวบรวมข้อมูลทางด้านสินค้า IT ที่หลากหลายและล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าใหม่ ในราคาพิเศษ ที่เรารวบรวมมาเสนอแก่ท่าน โดยที่ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชม และติดต่อกลับมายังเรา เพื่อรับการบริการที่ดี โดยเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการให้ข้อมูลของสินค้าที่หลากหลายชนิดของเรา ในราคาที่ดีที่สุด

แนวคิดการทำธุรกิจ..... Creationthai .com ยึดถือแนวทางการทำธุรกิจตามแนวปรัชญา...เศรษฐกิจพอเพียง และเรายินดีทำประโยชน์ต่อสังคมที่เราได้รับโอกาสในการทำธุรกิจ และทำให้เราสามารถดำรงอยู่ได้ในระยะเวลากว่า 17 ปี เราจะก้าวไปข้างหน้า และจะก้าวต่อไปเพื่อรับใช้ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ก้าวไปพร้อมกับการรับใช้สังคมในทุกโอกาสที่เราจะสามารถทำได้ โดยเราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุก ๆ คนในสังคม กระทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฏกติกาของสังคม เพื่อความสงบสุขของสังคมและประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคน

***เพื่อความมั่นใจว่าการสั่งซื้อจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรุณาเช็ค Stock และราคาสินค้าล่าสุด โทร.02-644-9511-2 ทุกครั้ง ก่อนทำการชำระด้วยบัตรเครดิต***

อีเมล
รายละเอียดสินค้า
จำนวนเงิน
สกุลเงิน
ช่องทางการชำระเงินcreationthai ที่อยู่ : 41 ซอยประวิทย์และเพื่อน 2 พระโขนง, กรุงเทพ ฯ 10260 อีเมล : solos_bw@hotmail.com   โทร : 026449511 เบอร์แฟกซ์ 026446078 เว็บไชต์ : https://www.facebook.com/creationthai

by Pay Solutions Co.,Ltd. +66 2515 2324