บริษัท เคเมดิก พลัส จำกัด

ชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต และผ่อนชำระผ่านบัตร โดย DRK MEDICAL กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและทำรายการด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียม 3 เปอร์เซ็น รายละเอียดสินค้าให้ระบุชื่อ-นามสกุล
อีเมล
เบอร์ โทรศัพท์ .
รายละเอียดสินค้า
จำนวนเงิน
สกุลเงินบริษัท เคเมดิก พลัส จำกัด ที่อยู่ : 2008/10 ถนนพหลโยธิน จตุจักร, กรุงเทพ ฯ 10900 อีเมล : drkmedicalclinic@gmail.com   โทร : 026863452 เบอร์แฟกซ์ . เว็บไชต์ : www.drk-medical.com

by Pay Solutions Co.,Ltd. +66 28216163 at pay.sn