สำนักงานกิจศรีการบัญชี

กรุณากรอกข้อมูลในช่องรายละเอียดสินค้าก่อนทำรายการให้ครบถ้วน ได้แก่
1. ชื่อผู้ติดต่อ
2. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
3. อีเมล์ที่ติดต่อได้
4. ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ชื่อร้านค้าหรือบริษัท, เลขที่อ้างอิง (ใบแจ้งหนี้), รายละเอียดการจ่ายเงิน, จำนวนเงินที่ชำระ เป็นต้น

รับบัตร VISA, mastercard, JCB และ UnionPay

งดรับบัตร AMERICAN EXPRESS และ PayPal

***กรุณากรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน***
หากพบข้อสงสัยหรือปัญหาการชำระเงิน กรุณาติดต่อสายด่วน 088-108-1111
อีเมล
รายละเอียดสินค้า
จำนวนเงิน
สกุลเงิน
ช่องทางการชำระเงินสำนักงานกิจศรีการบัญชี ที่อยู่ : เลขที่ 13/65 ซอย 7 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย, กรุงเทพ ฯ 10110 อีเมล : kijsriaccounting@hotmail.com   โทร : 022494519 เบอร์แฟกซ์ 022494519 เว็บไชต์ : https://www.kijsriaccounting.in.th/

by Pay Solutions Co.,Ltd. +66 2515 2324