บริษัท พลาสเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

.
อีเมล
เบอร์ โทรศัพท์ .
รายละเอียดสินค้า
จำนวนเงิน
สกุลเงินบริษัท พลาสเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่อยู่ : 5/349 อาคารเซ็นทริค สาทร-เซ็นต์หลุยส์ ชั้น1,2 ซ.ส สาทร, กรุงเทพ ฯ 10120 อีเมล : naphong_k@yahoo.com,naphong.ka@gmail.com   โทร : 0863453385 เบอร์แฟกซ์ 026813355 เว็บไชต์ : http://www.plastech.co.th

by Pay Solutions Co.,Ltd. +66 28216163 at pay.sn